Besk oss p Facebook!

Bygningsforvaltning


Midt-Troms Museum har et forvaltningsansvar for i alt 103 bygninger innenfor vårt regionale ansvarsområde for ni kommuner. Vi har et spesielt ansvar for Strømsør fjellgård i Bardu, ettersom det er det eneste anlegget i vår region som er fredet. De øvrige bygningene vi forvalter består av helårsåpne museumsbygg, sesongåpne bygdetun og samlinger, samt noen bygninger som kun er tilgjengelig etter avtale. Dette omfatter bygninger som hovedhus, fjøs, stall, stabbur, vognskjul, smier, naust, utedo, sommerfjøs, skolestuer, gammer, møller, oppgangssag, brygger, trandamperi, kontorbygg, garasjeanlegg og fjellanlegg spredt rundt i kommunene. Disse er fordelt slik i de ni kommunene:

 

Balsfjord: 6 bygninger
Bardu: 24 bygninger
Berg: 1 bygning
Dyrøy: 6 bygninger
Lenvik: 11 bygninger
Målselv: 26 bygninger
Sørreisa: 2 bygninger
Tranøy: 22 bygninger

 

Forvaltningen innebærer daglig drift, vedlikehold og restaurering av bygningene. Dette skjer i regi av ansatte ved Midt-Troms Museum, ofte i samarbeid med venneforeninger ved de ulike anlegg. Venneforeningene bidrar både med arbeid og til finansiering av tiltak.

 

Gjennom etableringen av TRADsenteret i Sundlia, med laftehall og verksteder, så har muséet nå gode fasiliteter for innendørs restaureringsarbeid vinterstid. Sommerhalvåret skjer vedlikeholdet ute på det enkelte anlegg.