Kjøpsvilkår

Bestilte varer sendes i løpet av 3-5 virkedager. Fraktkostnadene følger Postens standard og avhenger av sendingens vekt og volum. Pris framkommer i bestillingen. Sendinger til utlandet belastes med porto ihht. posten.no sine til enhver tids gjeldende takster.

Kjøpsvilkårene gjelder salg av varer og tjenester (produkter) fra www.mtmu.no til forbrukere. Sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør kjøpsvikårene avtalegrunnlag for kjøpet

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse kjøpsvilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

Definisjon av parter

Selger er: Stiftelsen Midt-Troms Museum

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

 

Angrerett

Kjøper har rett til å returnere uskadet vare og få kjøpet hevet innen 14 dager fra bestillingsdato. Kjøper belastes returporto.